Ondernemingsplan laten maken?

Wil je het schrijven van een ondernemingsplan liever uitbesteden aan een deskundige partij? Ik help je er graag mee. Of je nu gaat starten met een onderneming of als ervaren ondernemer een volledige andere koers wil varen. Ik help je daar graag bij. Dit doe ik door een waterdicht ondernemingsplan op maat te leveren – een plan dat lezers zal overtuigen van de potentie van jou en je onderneming.

Jouw visie, ideeën, vakkennis en passie vormen daarbij het uitgangspunt. Met mijn expertise op het gebied van marktontwikkelingen, wetgeving en het financieringslandschap transformeer ik deze input tot een compleet en gestroomlijnd businessplan.

Het ondernemingsplan bevat in ieder geval de volgende elementen:

Hoe volledig je ondernemingsplan ook is, het gaat vaak ook om de manier waarop je jouw bedrijfsidee beschrijft. Een prikkelend verhaal bepaalt voor een groot deel of de lezer meer van je bedrijfsidee wil weten of niet. Hoe transparanter en pakkender de beschrijving, hoe groter de kans dat je het vertrouwen van een kredietverstrekker of van een verhuurder wint.

Van groot belang is de ondernemer achter het plan van: wie ben je, wat is je achtergrond en wat heb je allemaal al bereikt? Wanneer je binnen de branche bijvoorbeeld al bepaalde noemenswaardige resultaten hebt behaald, spring je extra in het oog!

Het is belangrijk dat je de lezer laat zien dat je volledig inzicht hebt in je bedrijf en de omgeving (ook wel marktbeeld genoemd). Daarom gebruiken we de methode van het DESTEP-model. Met dit model worden de externe marktelementen vanuit demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek oogpunt geanalyseerd. Aan de hand van de externe marktinzichten die deze DESTEP-analyse biedt, brengen we vervolgens de marketingstrategie in kaart. Dit doen we aan de hand van de welbekende vijf P’s: product, prijs, plaats, promotie en personeel.

Zo wordt het de lezer tot in detail duidelijk hoe de onderneming in de markt zal gaan functioneren. Tevens laten we zien dat je goed op de hoogte bent van de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Dit doen we aan de hand van het SWOT-analyse. Hierbij worden ook de toekomstmogelijkheden en eventuele bedreigingen inzichtelijk gemaakt, zodat de lezer kan zien dat je klaar bent om te anticiperen op de toekomst!

De directe concurrenten zijn vaak makkelijk te benoemen, maar weet je ook wie je indirecte concurrenten zijn? Aan de hand van de concurrentenanalyse vullen we deze in.

Bij je ondernemingsplan hoort uiteraard ook het financieel plan.

Hoe hoger het risico voor de financier, hoe hoger het gevraagde rente- percentage of de vereiste van extra eigen inbreng. Door de risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen, kun je de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen oprekken en een lager rentepercentage bedingen.

Het financiële plan is een van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan en bestaat uit de volgende onderdelen:
• Exploitatiebegroting;
• Liquiditeitsbegroting;
• Investeringsoverzicht;
• Verkoopprognose;
• Inkoopprognose;
• Balansontwikkeling;
• Toelichting op de cijfers (prognoses);
• Noodzakelijke privé uitgaves (rekening houdend met het inkomen van de partner indien van toepassing).

Maar ook voldoet het aan de eisen van het UWV of als je het ondernemingsplan nodig hebt voor een huurovereenkomst en natuurlijk het belangrijkste, als leidraad voor de ondernemer zelf. Laat daarom je ondernemingsplan schrijven door Finance Your Business. Meer dan 100 succesvolle ondernemers gingen je voor!

Ambitie kent geen tijd!

Je hoeft niet te stoppen met dromen. Laten we over jouw (ondernemings)wensen praten. Ik investeer liever wat meer tijd in het voortraject. Een geheel vrijblijvende eerste kennismaking is dan ook stap #1. Laat hier jouw telefoonnummer achter, zodat ik je persoonlijk kan benaderen. Graag tot ziens!

Plan een afspraak

Van kennismakingsgesprek tot onderhandelen, afronden en het succes vieren! Ambitie kent geen tijd.

TOP

Wil jij weten hoe je je financiering rond kan krijgen?

Om je op weg te helpen heb ik een GRATIS E-book gemaakt waarin ik mijn 10 GOUDEN tips met je deel die jij direct kan toepassen! 

Vraag het E-book aan en ontvang deze direct in je mailbox!