Financieel plan laten maken?

Heb je alleen een financieel plan nodig?  Dat is natuurlijk ook mogelijk!

Het financieel plan is een van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan.

Is je financieel plan te ambitieus, dan bestaat de kans dat deze wordt gezien als niet realistisch. Een te voorzichtige inschatting kan worden gezien als een verhoogd risico op het falen van de onderneming.

Het financieel plan moet jezelf en eventuele investeerders een realistisch beeld geven van de financiële toekomst van je onderneming.

Een goed financieel plan moet ook doordacht zijn. De cijfers moeten kloppen en onderbouwd worden. 

 

Een goed en doordacht financieel plan laten maken

In een persoonlijk gesprek verkennen we samen je financiële situatie, wegen we alle financiële keuzes af en bepalen we je financiële doelen. Samen met een gedetailleerde budgettering, vormt deze informatie de basis voor jouw financieel plan.

Vóór de oplevering van het financieel plan vergelijken we jouw cijfers ook nog met die van je branchegenoten. Dit doen we om eventuele afwijkingen met het branchegemiddelde op te sporen. Als die er zijn en we ze kunnen verklaren, dan worden die opgenomen in de toelichting van het financieel plan. Hiermee laten we de lezer zien dat we bewust het verschil maken met de concurrentie.

Inhoud financieel plan

Het financieel plan van Finance You Business is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Exploitatiebegroting
  • Liquiditeitsbegroting
  • Investeringsoverzicht
  • Verkoopprognose
  • Inkoopprognose
  • Balansontwikkeling
  • Afschrijvingsoverzicht
  • Noodzakelijke privé-uitgaven
  • Aflossingsschema
  • Toelichting op de cijfers
Ja, dat wil ik!